Dra ut visdomstand: Allt du behöver veta

01 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att dra ut en visdomstand är en relativt vanlig procedur som kan bli nödvändig av flera olika skäl. Visdomständer är de sista tänderna som växer ut i munnen, oftast i vuxen ålder. För många kan detta medföra problem eftersom det kan vara brist på utrymme i käken för dessa nya tänder, vilket kan leda till smärta, infektioner och andra tandrelaterade problem. I denna artikel kommer vi att titta närmare på processen att dra ut en visdomstand, vad du kan förvänta dig före, under och efter ingreppet samt några tips för en snabb återhämtning.

När och varför visdomständer måste tas bort

Visdomständer växer vanligtvis fram i åldrarna 17 och 25 år. Inte alla behöver få sina visdomständer borttagna. Om visdomständerna växer rakt, är fullt framvuxna, fungerar korrekt vid tuggning och är lätta att rengöra, kan de vara lika nyttiga som andra tänder. Men i många fall skapar de problem:

  • Platsbrist: En vanlig orsak till att visdomständer måste tas bort är brist på utrymme i käken. Det kan leda till att tänderna inte kan bryta fram korrekt och blir impakterade, vilket innebär att de växer snett eller endast delvis bryter fram genom tandköttet.
  • Infektion och inflammation: När en visdomstand delvis har brutit fram, kan det skapas en ficka där bakterier lätt samlas och orsaker infektioner som kan leda till smärtsam inflammation av tandköttet.
  • Skador på andra tänder: Visdomständer kan orsaka trängsel i munnen och därmed skada de omgivande tänderna genom att förskjuta dem eller göra det svårare att hålla rent.
  • Cystor: I sällsynta fall kan impakterade visdomständer leda till bildandet av cystor i käkbenet, vilket kan skada både benet och närliggande tänder.

Dra ut visdomstand

Konsultation och förberedelser

Innan en visdomstand avlägsnas kommer du att genomgå en konsultation hos din tandläkare eller käkkirurg. Under denna tid kommer läkaren att använda röntgenbilder för att få en klar bild av läget på dina visdomständer och planera det bästa sättet att ta bort dem. Det är viktigt att diskutera din medicinska historik och eventuella mediciner du tar med din doktor. Detta inkluderar överkänslighet mot bedövningsmedel eller antibiotika, eftersom dessa ofta används vid tandextraktioner. Du kommer också att få information om hur du förbereder dig för ingreppet och vilka restriktioner som gäller. Det kan exempelvis innebära att du inte får äta eller dricka strax före operationen om du kommer att genomgå sedering.

Under och efter ingripandet

Processen att dra ut en visdomstand varierar beroende på tandens tillstånd och position. För en enkel extraktion där tanden är fullt framvuxen och lättåtliggänglig, kan ingreppet snabbt utföras med lokalbedövning. För mer komplicerade fall, som impakterade tänder, kan sedering eller allmän anestesi vara nödvändig. Efter ingreppet fås oftast skriftliga instruktioner för vad som ska följas för att främja helande och minska komplikationer. Det innebär i regel att du ska:

  • Undvika att suga på sugrör, röka och snusning.
  • Använda kylpåsar för att minska svullnad och blåmärken.
  • Vila och undvika ansträngande aktivitet.
  • Följa tandläkarens anvisningar gällande matintag och smärtlindring.

Komplikationer är ovanliga men kan inkludera dry socket, en smärtsam tillstånd som uppstår om blodkoaglet som ska bildas i tandens socket efter extraktionen blir störd eller inte bildas.

Återhämtning och eftervård

Återhämtningen efter att ha dra ut visdomstand kan variera beroende på komplexiteten i ingreppet och din kroppsliga respons på behandlingen. De första dagarna kan vara obehagliga och det är viktigt att följa tandläkarens rekommendationer för att hantera smärta och svullnad. Det är också kritiskt att hålla området rent för att undvika infektion. Det kan innebära att skölja munnen varsamt med saltvatten eller att använda eventuella sköljmedel som din tandläkare rekommenderat.