Urinvägsinfektion – Symptomen att vara uppmärksam på

02 januari 2024 Veronica Urena

editorial

Urinvägsinfektion, ofta förkortat som UVI, är en vanlig sjukdom som påverkar miljontals människor varje år. Det är en infektion i urinvägarna som kan involvera urinröret, blåsan, urinledarna eller i mer allvarliga fall njurarna. Ingressen till denna artikel kommer att beskriva symptom och orsaker, medan efterföljande avsnitt kommer att gå in på behandlingsalternativ och förebyggande åtgärder. Att förstå urinvägsinfektion är viktigt för att kunna hantera och förebygga dess uppkomst, och för att veta när det är dags att söka hjälp från hälsovårdstjänster som Bashi.

Symptom på urinvägsinfektion

Symptomen på urinvägsinfektion kan variera beroende på vilken del av urinvägarna som är infekterad, men det finns några vanliga tecken att hålla utkik efter. De vanligaste symptomen inkluderar:

– En brännande känsla när man kissar

– Frekventa urineringsbehov, även när blåsan inte är full

– Grumlig, starkt luktande eller blodig urin

– Underlivssmärta, särskilt i mitten av bäckenet och runt området av urinblåsan

Hos äldre vuxna kan förvirring och förändringar i beteendet även vara tecken på en UVI, särskilt om det inte finns några andra uppenbara symptom. Det är viktigt att inte ignorera dessa tecken och söka medicinsk hjälp för en korrekt diagnos och behandling.

urinvägsinfektion

Orsaker till urinvägsinfektion

De flesta urinvägsinfektioner orsakas av bakterier som kommer in i urinvägarna via urinröret och börjar föröka sig i blåsan. E. coli är den mest vanliga bakterien som ligger bakom UVI, men andra mikroorganismer kan också vara ansvariga.

Faktorer som kan öka risken för att utveckla UVI inkluderar:

– Kön kvinnor löper större risk på grund av ett kortare urinrör, vilket underlättar för bakterier att nå blåsan

– Sexuell aktivitet särskilt om den är intensiv eller involverar användning av spermiedödande medel

– Användning av kateter

– Nedsatt immunförsvar

– Vissa typer av preventivmedel, som till exempel diafragman

– Menopaus, på grund av minskade nivåer av östrogen som kan göra urinvägarna mer mottagliga för infektion

Behandling av urinvägsinfektion

Behandlingen av en urinvägsinfektion beror på infektionens allvarlighetsgrad och patientens allmänna hälsa. De flesta UVI:er kan behandlas effektivt med antibiotika. Det är viktigt att följa läkarens ordination noga och slutföra hela kursen av medicinering, även om symtomen verkar gå över, för att säkerställa att infektionen har utrotats helt.

Ibland kan mildare fall av blåsinflammation läka ut av sig själva, och man kan underlätta symtomen genom:

– Att dricka mycket vätska för att spola ut bakterierna

– Användning av smärtlindring som paracetamol eller ibuprofen (om du kan ta dessa)

– Att hålla sig varm och vila

Läs mer om urinvägsinfektion symptom här!